♥♥♥ تنهایی سخته...♥♥♥

لعنت به تو ای دل که همیشه جایی جا میمانی که تو را نمیخواهند...

میدانی رفیق . . .

میدانی رفیق . . .

نه زیبایم ...نه مهربان...

فراری ازدختران آهن پرست وپسران مانکن پرست...

فقط برای خودم هستم ..خوده خودم...

صبورم و سنگین . . .

سرگردان . . .

مغرور . . .

قانع . . .

با یک پیچیدگی ساده . . .

و مقداری بی حوصلگی زیاد . . .

برای تویی که چهره را میپرستی

نه سیرت آدمی را . . .

هیچ ندارم . . .راهت را بگیر و برو...

حوالی ما توقف ممنوع است...

[ پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 9:34 ] [ ایدا ] [ ]


دلم گرفته...

دخترم....


اما مردانه


دلم گرفته...


[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 13:19 ] [ ایدا ] [ ]


حالم حال بچه ایست ک...

حالم حال بچه ایست


که با ذوق به کوچه رفت


اما هیچکس بازیش نداد...


[ پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:11 ] [ ایدا ] [ ]


چه رسم تلخ است...!!!

چه رسم تلخ است...


تو بی خبر از من...!!!


و...


تمام من...درگیر تو...!!!


[ شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ ] [ 10:26 ] [ ایدا ] [ ]


عشق یعنی...

عشق یعنی: "اختیار" بدهی


نابودت کند اما...


"اعتماد" کنی که


این کار را نمیکند...


[ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ 11:40 ] [ ایدا ] [ ]


دلم اغوشی میخواهد...

دلم اغوشی میخواهد


که نه مرد باشد...نه زن...


خدایا پایین نمی ایی...؟؟؟!!!


[ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ 8:59 ] [ ایدا ] [ ]


خیلی سخته...

خیلی سخته دلت بودنشو بخواد ...اما مجبور باشی به نبودنش عادت کنی 
...

[ شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ ] [ 10:33 ] [ ایدا ] [ ]


ﻣـﺎ ﮐـﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾــﻢ...

ﻣـﺎ ﮐـﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾــﻢ ,ﻭﻟـﯽ ﻣﯿﮕـﻦ ﺧﯿـﻠﯽ ﺣـﺎﻝ ﻣﯿـﺪﻩ
ﯾﮑـﯽ ﻭﺍﻗﻌـﺎ از تهِ دلش
همینجوری که هستی ﺩﻭﺳﺘـﺖ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑـﺎﺷﻪ.

[ شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ ] [ 15:43 ] [ ایدا ] [ ]


مے شَـــود ڪَمـــے بـــﮧ یــــادم بـاشے؟؟؟

مے شَـــود ڪَمـــے بـــﮧ یــــادم بـاشے؟؟؟


مے دانَــ ــــ ـ ـــ ـم . . .


ڪــار دارے...سَـــرَت شُلــــوغ اســـتفَقَــــط لَحــــظِــــﮧ اے بـﮧ ذِهنَــــت


خُطــور ڪُـنَــد ، ڪِـﮧ یڪــ جــایـــےڪَســـے . . . وَقــتِ خــوابَـــش ، ، ،


بَـــراےِ تـــ ــ ــ ــو اشڪ مے ریـــــــزَد


ڪــافیســـــت ...


ایــטּ روزهــ ـ ـا دُنیـــا ،


 دنیـــاےِ بــے قَـــــراریهـــاستـــ ...

[ دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 14:56 ] [ ایدا ] [ ]


خدایا دیدی رفت...

خدایا دیدی رفت...


به تو سپردمش ...


اما ازت می خوام یه روزی


یه جای زندگیش بد جوری


یاد من بندازیش ... !!!


[ دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 14:22 ] [ ایدا ] [ ]


ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮﺍﺷـــﮑﯽ ﺩﻟﺘﻨـــــﮕﺶ ﺑﺎﺷـﯽ بهتره...

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮﺍﺷـــﮑﯽ ﺩﻟﺘﻨـــــﮕﺶ ﺑﺎﺷـﯽ


ﺧﯿﻠــــﯽ ﺑﻬـــﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻪ . . . . .


ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﻭ ﻫﯿــﭻ ﺟﻮﺍﺑــﯽ ﻧﮕـــــﯿﺮﯼ!!

[ پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 12:17 ] [ ایدا ] [ ]


اعتـــراف میکنم...

اعتـــراف میکنم

عاشــــق مردی هستم که بوی مردانــــگی اش...


غرور زنانه ام را


دیوانـــــــــــــه میکند...

[ چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 14:40 ] [ ایدا ] [ ]


هیــ ــچ کـ ـس بـی کـ ـس نیسـ ـت...

هیــ ــچ کـ ـس بـی کـ ـس نیسـ ـتولــی
موفـ ـق کسـ ـی اسـ ـت کـ ـهبـ ـا هـ ـر کسـ ـی نیسـ ـت...


[ چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 14:38 ] [ ایدا ] [ ]


برای کسی میمردم...

برای کسی میمردم که برایم


نه تب کرد...نه سرفه...


و نه حتی عطسه...


[ دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 14:28 ] [ ایدا ] [ ]


ای کاش...

چه خوب میشد همیــــــن روزا


خـــدا میومــــد و بغلـــم میکَــــرد


بَعــــد میگفتــــــ:


این چَنــــد وَقتـــــ داشتَــــم


باهاتــــ شوخی میکَــــردَمــــ


ببینَمـــــ جنبشــــو داری یـــا نـــه![ دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 14:11 ] [ ایدا ] [ ]


اونی که رفت ...

اونی که رفت ...

وقتی به اجبار برگشت

دیگه نه خودش هست ..نه احساسش..!

"وجدانش" اونو اورده......!!

[ چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ ] [ 14:11 ] [ ایدا ] [ ]


صداقت حماقت است...

این اخرین بار بود...


دیگر احساسم را


برای کسی عریان نمیکنم...


صداقت حماقت است...


[ چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ ] [ 14:9 ] [ ایدا ] [ ]


گاﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﯾﻢ…

گاﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﯾﻢ…


ﯾﺎﺩِ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎﻥ…


ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !

[ دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ ] [ 11:26 ] [ ایدا ] [ ]


هی فلانی ؟!

هی فلانی ؟!

تمام کتاب هایم را ریختم کف اُتاق !

دانه دانه ورق زدم ، کلنجار رفتم !

در هیچ لغت نامه ای هیچ واژه ای نبود

تا حماقت دلم را توجیه کند . . . !

[ دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ ] [ 11:14 ] [ ایدا ] [ ]


محتاج یک خواب بی بیدارم... !

دنیا !

بازی هایت را سرم درآوردی !

گرفتنی ها را گرفتی !

دادنی ها را ندادی !

حسرت ها را کاشتی !

زخم ها را زدی !

دیگربس است چون چیزی نمانده،

بگذار بخوابم...

محتاج یک خواب بی بیدارم !

[ دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ ] [ 11:12 ] [ ایدا ] [ ]


دلتنگتم! دلتــــــــــــــــنـــــــــگ!!!

دلتنگتم! دلتــــــــــــــــنـــــــــگ!!!


هـر کـس جـای مـن بـود می برید


اما مـن هنـوز می دوزم.........!!!


[ شنبه دوم آذر ۱۳۹۲ ] [ 14:37 ] [ ایدا ] [ ]


بیخیال دیگه زورم نمی رسه...

یه جایی هم هست بعد از کلی دویدن یهو می ایستی


سرت و میندازی پایین


و آروم میگی:


بیخیال دیگه زورم نمی رسه...


[ شنبه دوم آذر ۱۳۹۲ ] [ 14:34 ] [ ایدا ] [ ]


دکتر علی شریعتی...

گاهی دلم می گیرد

از آدم هایی که در پس نگاه سردشان

با لبخندی گرم فریبت می دهند

دلم میگیرد از خورشیدی که گرم نمی کند

و نوری که تاریکی می دهد

ازکلماتی که

چون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند

دلم می گیرد

از سردی

چندش آور دستی که دستت را می فشارد

و نگاهی که

به توست و هیچ وقت تو را نمی بیند...

[ چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 15:1 ] [ ایدا ] [ ]


בلـــَم گرفتــﮧ…

בلـــَم گرفتــﮧ…

از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ…

از همــﮧ فــَرآموشی هآ…

از هَمﮧ بــی اعتمــآدی هآ…

کــآش معلــمی بود

و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت…

“روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید؟؟؟

[ چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 14:58 ] [ ایدا ] [ ]


من به بی محلی آدمها عادت دارم...

آهسته بیا

چیزی هم ننویس

نظر هم نگذار

همان که بخوانی بس است

من به بی محلی آدمها عادت دارم

[ چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 14:12 ] [ ایدا ] [ ]


یه وقتادلت طوری تنگ میشه ک مغزت کاملافلج میشه...

یه وقتادلت طوری تنگ میشه ک مغزت کاملافلج میشه


بدی هاش یادت میره


نامردیش یادت میره


بی محبتی و رفتارسرد و تلخش یادت میره


وقتی با بیرحمی تنهات گذاشت یادت میره


فقط میگی خدایا یه دقیقه ببینمش


این دل وامونده آروم شه...!

[ چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 14:10 ] [ ایدا ] [ ]


من اگر بلد بودم جای خالی تو را پر میکردم...!!!

چه مسخره است سوال امتحانی

که می گوید جاهای خالی را پر کنید...

من اگر بلد بودم

جای خالی تو را پر میکردم...!!!

[ چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 13:56 ] [ ایدا ] [ ]


این روزها هیچکس پایِ هیچکس نمی ایستد...

لیلی !

تو بزرگ ترین اشتباهِ تاریخ را مرتکب شده ای

مردی را آواره ی کوچه و بیابان کردی

که مردانه

پایِ تو ایستاد

این روزها هیچکس پایِ هیچکس نمی ایستد

چه برسد

مردانه...


[ دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 10:8 ] [ ایدا ] [ ]


خسته ام...!!!

خسته ام...!!!


اما تحمل میکنم...!!!


خدایا... روزگارت با من


و احساسم بد کرد...!!![ دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 9:58 ] [ ایدا ] [ ]


تا حالا شده با یه شماره دیگه بزنی فقط صدای الو گفتنشو بشنوی؟

خیلی درد بدیه دلتنگش باشی


ولی نتونی صداشو بشنوی


تا حالا شده با یه شماره دیگه بزنی


فقط صدای الو گفتنشو بشنوی؟


من که خودم این کارو بارها انجام دادم


فقط واسه اینکه صداشو بشنوم...

[ دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 9:46 ] [ ایدا ] [ ]