♥♥♥ تنهایی سخته...♥♥♥

لعنت به تو ای دل که همیشه جایی جا میمانی که تو را نمیخواهند...

بسلامتی...

به سلامتی رفقای دیروز که شدن غریبه های امروز...!
[ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 ] [ 23:48 ] [ ایدا ] [ ]


خــدایــــــا نــَـتــــــــرس...

خــدایــــــا

نــَـتــــــــرس...

نه به گـنـاه میفتی

نه جهــــنـم میروی...

من و تو به هم محــرمیـم...

'دسـتـانـم را بـگـیـر'

[ شنبه بیست و چهارم خرداد 1393 ] [ 10:1 ] [ ایدا ] [ ]


این روزهایم به تظاهر می گذرد...

این روزهایم به تظاهر می گذرد...

تظاهر به بی تفاوتی...

تظاهر به بی خیالی...

به شادی...

به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست...

اما...

چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"

[ پنجشنبه هشتم خرداد 1393 ] [ 9:46 ] [ ایدا ] [ ]


ﺑــﻪ ﺟـﺎﯾــﯽ ﺭﺳـﯿـﺪﻡ ﮐـﻪ ﺩﯾـﮕـﻪ ﺧـﯿـﻠـﯽ ﭼـﯿـﺰﺍ ﻭﺍﺳـﻢ ﻣـﻬﻢ ﻧـﯿـﺴـﺖ ...

ﺑــﻪ ﺟـﺎﯾــﯽ ﺭﺳـﯿـﺪﻡ ﮐـﻪ ﺩﯾـﮕـﻪ

 

ﺧـﯿـﻠـﯽ ﭼـﯿـﺰﺍ ﻭﺍﺳـﻢ


ﻣـﻬﻢ ﻧـﯿـﺴـﺖ ...


ﺟـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻭﻗـﺘـﯽ ﯾـﮑـﯽ ﺩﻟـﻤـﻮ ﻣـﯽ ﺷـﮑـﻨـﻪ ...


ﻣـﺜﻞ ﺁﺏ ﺧـﻮﺭﺩﻥ ﻣـﯿـﺬﺍﺭﻣـﺶ ﮐـﻨـﺎﺭ ...


ﺟـﺎﯾــﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺩﯾـﺪﻥ ﺑـﯽ ﻣـﻌﺮﻓـﺘـﯿـﺎ

 

ﻓـﻘـﻂ ﻣـﯿـﮕـﻢ "


ﺑﻪ ﺩﺭﮐـــــ "


ﺩﯾـﮕـﻪ ﻧـﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻣـﺪﻥ ﮐـﺴـﯽ ﺫﻭﻕ ﺯﺩﻩ ﻣـﯿﺸــﻢ ....


ﻧـﻪ ﺍﺯ ﺭﻓـﺘـﻦ ﮐـﺴـﯽ ﻧـﺎﺭﺍﺣـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺨـﻮﺍﻡ


ﻧـﺎﺯﺷـﻮﺑـﺨــﺮﻡ ﺑـﺮﮔـﺮﺩﻩ ....


ﺑــﯽ ﺍﺣـﺴـﺎﺱ ﻧـﺒـﻮﺩﻡ ....


ﯾــﻪ ﮐـﺴـﺎﻳﻲ ﺍﻭﻣــﺪﻥ ﺗـﻮ ﺯﻧـﺪﮔـﯿــﻢ ﮐــﻪ ﯾــﻪ ﺳــﺮﯼ


ﺑــﺎﻭﺭﻫــﺎﻣـﻮ ﺍﺯ ﺑـﯿــﻦ ﺑـﺮﺩﻥ


ﻫـﻤـﻮﻧـﺎﯾـﯽ ﮐــﻪ ﮔـﻔـﺘـﻦ " ﺗـﻮ ﻭﺍﺳــﻪ ﺍﯾـﻦ ﺩﻧـﯿـﺎ


ﺯﯾـﺎﺩﯼ ﺧــﻮﺑـﯽ " ﻫـــﻪ ...


ﺁﺑــﯽ ﭘـﺸـﺘـ ﺳــﺮ ﮐـﺴــﯽ ﻧﻤــﯽ ﺭﯾـﺰﻡ ﮐــﻪ ﺑﺮﮔــﺮﺩﻩ ..


ﻫــﺮ ﮐــﯽ ﺭﻓـﺖ " ﺑــﻪ ﺳـﻼﻣـﺖ ...


ﻫﻮﺍ ﺳﺮﺩﻩ ﺑﯽ ﺯﺣﻤﺖ ﺩﺭﻡ ﺑﺒﻨﺪ..

[ پنجشنبه هشتم خرداد 1393 ] [ 9:28 ] [ ایدا ] [ ]


دختر فاحشه شده بود و پسر منطقی !!

هم آغوشی تمام شده بود !!

دختر به خانه ی رویاهایش می اندیشید و پسر به مکان بعدی

دختر به مردانگی عشقش و پسر به فاحشگی معشوقش

دختر به خدای ناظر و پسر به جسم حاضر

هر دو یک حس داشتند

اما دختر فاحشه شده بود و پسر منطقی !!

 

[ چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 13:27 ] [ ایدا ] [ ]


برای من همین خوبه!!!

[ چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 11:32 ] [ ایدا ] [ ]


عـروس تنـهـایـی ها بـاش . .

عـروس تنـهـایـی ها بـاش . .نـه عـروس تـטּ هـایـی کـه تـنـت را فقـط ..بـرای یـک شـب مـی خـواهـنـد !!


[ چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1393 ] [ 11:16 ] [ ایدا ] [ ][ چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1393 ] [ 11:10 ] [ ایدا ] [ ]


نـشونـه هـای"آدم تنـــها"

یـکی از نـشونـه هـای"آدم تنـــها"

اینـه کـه هـی بیـخودی فـیسبوکـتو رفرش کنـی

تـا وقـتت بـگذره یـا هـی بیـخودی

صـفحه مـوبـایـلتو نـگاه کنـی

بـا اینـکه مـیدونـی

کـسی بـه فـکرت نیـست. . .

بـه سلامتـی هـرکـی کـه " تنـــهاست " . . .

[ پنجشنبه هجدهم اردیبهشت 1393 ] [ 10:23 ] [ ایدا ] [ ]


وقتـــی نخـــواستنـت... آروم بـکــش کـنـــــار...!

وقتـــی نخـــواستنـت...


آروم بـکــش کـنـــــار...!


غــــم انـگیـــــز اسـت اگـــر


تـــو را نـخـــواهـــد؛


مســـخـره اســت اگـــر نفهمــــی؛


احــمقــانــه اســت اگــر اصــرار کـنـی

[ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 13:6 ] [ ایدا ] [ ]


اینجا عشق یعنی مرگ در رویاها......

ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣــﯿﻦ ﻣﻦ کسی ﺑﻮﺳﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ ..


ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣـﺜﻞ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﭘﻞ ﻋﺸﻖ ﻧﺪﺍﺭد...

ﺍﺯ ﮔﻞ ﺭﺯ ﻫﻠﻨﺪﯼ ﻫﻢ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯿﺴت...ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻋـﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﺕ

ﻣﻌﺸﻮﻗﺖ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻮﺳﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ !

اینجا عشق یعنی بدبینی، دورغ و خیانت....

اینجا عشق یعنی پول و ثروت.....

اینجا عشق یعنی هوس، شهوت، هیزی، لختی...

عشق های این سرزمین همراه آلیس

در سرزمین عجایب است.

اینجا عشق یعنی مرگ در رویاها......

[ پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 ] [ 10:37 ] [ ایدا ] [ ]


هـــیــچ چـــیـز


بـیـــشــــتـــر و بــدتـــر از ایـــن ...
مــــغـــز اســــتــخـــوان آدم را


نــمــیســـوزونــه کــــه...اطـــرافــیـانــت بــهـــت بـــگـــناگــه دوســتـــت داشـــت


نـــمـــــیــــرفـــت...

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 18:23 ] [ ایدا ] [ ]


به سلامتــــــــی تو ....

به سلامتــــــــی تو ....

ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳـﻪ ﯾﻪ ﺑـﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻨﮕـﻪ

ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﻀﺘـﻮ ﺟﻠﻮ ﻫﻤــﻪ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯿـﺪﯼ

ﮐﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﮔـﺮﯾــﻪ ﻧﮑﻨـﯽ !!! 

ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺁﻫﻨﮕـﯽ ﮔﻮﺵ ﻣﯿــﺪﯼ،

ﻓﻘﻂ ﯾﺎﺩ ﯾـﻪ ﻧــﻔــــﺮ ﻣﯿـﻔﺘﯽ !!! 

ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﯼ ﺣــﺮﻑ ﺑﺰﻧـﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨـﯽ

ﺳـﺮﯾـﻊ ﻣﯿﮕـﯽ : ﺑﯿــــﺨﯿـــــــﺎﻝ !!!

ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺷــﺒﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺗﻨـﻬﺎﯾــﯽ

ﻭﺑـﯽ ﺭﻭﯾـﺎ ﺑﻮﺩﻥ،ﻫﺪﻓﻮﻥ ﺗﻮﮔﻮﺵ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑـﯽ!!!

ﺗﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺣﺘـﯽ ﺩﯾﮕـﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧـﯽ ﭼﻪ ﻣـﺮﮔﺘـﻪ

ﻭ ﭼـﻪ ﺭﯾﺨﺘـﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺧﺎﻟـﯽ ﮐﻨـﯽ!!!


ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﻧـﺎﻣــﺮﺩﯼ ﺭﻭ ﺩﺭﺣﻘﺖ ﺗـﻤـﻮﻡ ﮐﺮﺩﻥ

ﻭ ﻫﻨــﻮﺯﻡ ﺩِﻟِﺖ ﺑﻠﺪ ﻧﯿــﺴﺖ ﻧﺒﺨﺸﺘﺸﻮﻥ !!!


ﺁﺭه ﺭِﻓﯿــــــــﻖ ... 

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘـﯽ ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯِﺕ

ﻣﺜﻞ ﻣـﻦ ﻃﻮﻓـﺎﻧـﯿـﻪ !!!

[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 10:14 ] [ ایدا ] [ ]


زن ... با چشمانش حرف میزند ؛

زن ...

با چشمانش حرف میزند ؛

دوست داشتنش را با نگاهش میگوید ،

دلتنگی در چشمانش اشک میشود !


وقت شادی ؛

چشمانش برق میزند ...


وقت عشق بازی

چشمانش خُمار میشود ،


تمام دنیا را میشود در چشم زن خلاصه کرد !


[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 10:9 ] [ ایدا ] [ ]


دلــــــــــــــــــت که شکست، ســـــــــــــــرت را بگیر بـــــــــــــالا ..!

دلــت که شکست،

ســــرت را بگیر بــالا ..!

تلافی نکن ، فریاد نزن ، شرمگین نباش.

حواست باشد ؛ دل شکسته، گوشه هایش تیز است..

مبادا که دل و دست آدمی را

که روزی دلدارت بود زخمی کنی ،...

مبادا که فراموش کنی روزی شادیش، آرزویت بود…

صبور باش و ساکت.

بغضت را پنهان کن،

رنجت را پنهان تر . . . .

[ پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 ] [ 10:47 ] [ ایدا ] [ ]


یه “دوستت دارم”هایی هم هست …
میدونی دروغه ها…ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس میکنه…!


[ پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 ] [ 9:54 ] [ ایدا ] [ ]


ای خدا دلگیرم ازت...

تو این روزای بی کسی دلم میگیره


وقتی شبا کنار اون اروم میگیره


ای خدا دلگیرم ازت


بزار بمیرم


نمیتونم که عشقمو با اون ببینم...


نمیتونم که عشقمو با اون ببینم...[ دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 ] [ 11:16 ] [ ایدا ] [ ]


دلتنگم...

دلتنگ معصومیت بر باد رفته


کودکیم هستم...


ک قربانی هوس قد کشیدنم شد...

[ دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 ] [ 11:9 ] [ ایدا ] [ ]


میدانی رفیق . . .

میدانی رفیق . . .

نه زیبایم ...نه مهربان...

فراری ازدختران آهن پرست وپسران مانکن پرست...

فقط برای خودم هستم ..خوده خودم...

صبورم و سنگین . . .

سرگردان . . .

مغرور . . .

قانع . . .

با یک پیچیدگی ساده . . .

و مقداری بی حوصلگی زیاد . . .

برای تویی که چهره را میپرستی

نه سیرت آدمی را . . .

هیچ ندارم . . .راهت را بگیر و برو...

حوالی ما توقف ممنوع است...

[ پنجشنبه یکم اسفند 1392 ] [ 9:34 ] [ ایدا ] [ ]


دلم گرفته...

دخترم....


اما مردانه


دلم گرفته...


[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 ] [ 13:19 ] [ ایدا ] [ ]


حالم حال بچه ایست ک...

حالم حال بچه ایست


که با ذوق به کوچه رفت


اما هیچکس بازیش نداد...


[ پنجشنبه دهم بهمن 1392 ] [ 11:11 ] [ ایدا ] [ ]


چه رسم تلخ است...!!!

چه رسم تلخ است...


تو بی خبر از من...!!!


و...


تمام من...درگیر تو...!!!


[ شنبه چهاردهم دی 1392 ] [ 10:26 ] [ ایدا ] [ ]


عشق یعنی...

عشق یعنی: "اختیار" بدهی


نابودت کند اما...


"اعتماد" کنی که


این کار را نمیکند...


[ شنبه هفتم دی 1392 ] [ 11:40 ] [ ایدا ] [ ]


دلم اغوشی میخواهد...

دلم اغوشی میخواهد


که نه مرد باشد...نه زن...


خدایا پایین نمی ایی...؟؟؟!!!


[ شنبه هفتم دی 1392 ] [ 8:59 ] [ ایدا ] [ ]


خیلی سخته...

خیلی سخته دلت بودنشو بخواد ...اما مجبور باشی به نبودنش عادت کنی 
...

[ شنبه سی ام آذر 1392 ] [ 10:33 ] [ ایدا ] [ ]


ﻣـﺎ ﮐـﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾــﻢ...

ﻣـﺎ ﮐـﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾــﻢ ,ﻭﻟـﯽ ﻣﯿﮕـﻦ ﺧﯿـﻠﯽ ﺣـﺎﻝ ﻣﯿـﺪﻩ
ﯾﮑـﯽ ﻭﺍﻗﻌـﺎ از تهِ دلش
همینجوری که هستی ﺩﻭﺳﺘـﺖ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑـﺎﺷﻪ.

[ شنبه بیست و سوم آذر 1392 ] [ 15:43 ] [ ایدا ] [ ]


مے شَـــود ڪَمـــے بـــﮧ یــــادم بـاشے؟؟؟

مے شَـــود ڪَمـــے بـــﮧ یــــادم بـاشے؟؟؟


مے دانَــ ــــ ـ ـــ ـم . . .


ڪــار دارے...سَـــرَت شُلــــوغ اســـتفَقَــــط لَحــــظِــــﮧ اے بـﮧ ذِهنَــــت


خُطــور ڪُـنَــد ، ڪِـﮧ یڪــ جــایـــےڪَســـے . . . وَقــتِ خــوابَـــش ، ، ،


بَـــراےِ تـــ ــ ــ ــو اشڪ مے ریـــــــزَد


ڪــافیســـــت ...


ایــטּ روزهــ ـ ـا دُنیـــا ،


 دنیـــاےِ بــے قَـــــراریهـــاستـــ ...

[ دوشنبه هجدهم آذر 1392 ] [ 14:56 ] [ ایدا ] [ ]


خدایا دیدی رفت...

خدایا دیدی رفت...


به تو سپردمش ...


اما ازت می خوام یه روزی


یه جای زندگیش بد جوری


یاد من بندازیش ... !!!


[ دوشنبه هجدهم آذر 1392 ] [ 14:22 ] [ ایدا ] [ ]


ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮﺍﺷـــﮑﯽ ﺩﻟﺘﻨـــــﮕﺶ ﺑﺎﺷـﯽ بهتره...

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮﺍﺷـــﮑﯽ ﺩﻟﺘﻨـــــﮕﺶ ﺑﺎﺷـﯽ


ﺧﯿﻠــــﯽ ﺑﻬـــﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻪ . . . . .


ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﻭ ﻫﯿــﭻ ﺟﻮﺍﺑــﯽ ﻧﮕـــــﯿﺮﯼ!!

[ پنجشنبه چهاردهم آذر 1392 ] [ 12:17 ] [ ایدا ] [ ]


اعتـــراف میکنم...

اعتـــراف میکنم

عاشــــق مردی هستم که بوی مردانــــگی اش...


غرور زنانه ام را


دیوانـــــــــــــه میکند...

[ چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 ] [ 14:40 ] [ ایدا ] [ ]